Selasa, 22 Mac 2011

22 MAC - HARI AIR SEDUNIA!

Salam,

Marilah kita meraikan Hari Air Sedunia yang jatuh pada hari ini dengan langkah berjimat-cermat menggunakan air. Air adalah sumber yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. Sungguhpun air merupakan sumber yang boleh diperbaharui dan wujud dalam kuantiti yang banyak, kita tidak boleh menggunakannya secara membazir. Ini kerana, hampir di seluruh bumi mengalami pembangunan dengan pelbagai projek sama ada petempatan, pembalakan dan perindustrian. Maka, ia telah menyebabkan sumber alam ini terjejas dan tercemar.

Di Malaysia, kewujudan sungai yang banyak dengan isipadu air yang tinggi dan deras membolehkan sumber tersebut digunakan untuk menjana kuasa elektrik hidro. Banyak empangan telah dibina seperti yang terkini Empangan Bakun di Sawarak. Jepun juga memperolehi air dari sungai dan lain-lain. Menurut Abd Rahim Md Noor (2007), terdapat 13 sungai utama yang membekalkan air di keseluruhan negara matahari terbit itu.

Persoalannya, bagaimanakah mereka menggunakan sumber tersebut dengan optimum dan dalam pada masa yang sama mereka memelihara sungai? Di Jepun, air digunakan di kilang, bangunan, rumah, sektor pertanian, penternakan dan lain-lain. Sisa air digunakan sebagai penyejuk mesin melalui cara mengitar dan menggunakan semula oleh sesebuah kilang. Ia merupakan satu langkah yang bijak dan menjimatkan!.

Contoh-contoh penggunaan air secara pengurusan terancang di Jepun adalah seperti berikut:

a) Pengurusan lembangan sungai secara bersepadu
b) Mengitar semula air sisa industri dan diguna semula
c) Membangunkan teknologi merawat air
d) Menggunakan kaedah pembentungan dan sanitasi berkos murah
e) Merawat sisa air rumah setempat
f) Menambah baik sistem kawalan banjir
g) R&D berkaitan penyahgaraman air laut

Selain itu, Jepun juga mewajibkan semua pengguna air bagi perindustrian untuk merawat sisa air yang mereka hasilkan sebelum dibuang ke sungai. Kira-kira 63.3 billion meter padu air telah digunakan dalam tempoh setahun. Kira-kira 48.3 billion meter padu air tersebut telah dikitar semula.

Bagaimana pula di Malaysia? Sejak tahun 1978, kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang mengenai pengurusan air seperti Akta Kualiti Alam Sekitar di bawah Program Pengawasan Kualiti Air Sungai Tahunan. Walau bagaimanapun, sikap individu amat penting. Kesedaran yang tinggi dapat menjamin sumber air di Malaysia agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin agar dapat diwarisi untuk generasi akan datang.

SELAMAT HARI AIR SEDUNIA!!

Atmosfera Bumi

Atmosfera ialah lapisan gas yang melitupi sesebuah planet, termasuklah bumi, dari permukaan planet tersebut hingga jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfera boleh didapati dari paras permukaan tanah, hinggalah sekitar 700 km di atas permukaan bumi, dan dikekalkan di tempatnya oleh graviti bumi. Kajian tentang atmosfera mula-mula dilakukan untuk memecahkan masalah cuaca, fenomena pembiasan sinar matahari ketika terbit dan tenggelam, serta kerdipan bintang. Dengan peralatan yang sensitif yang dipasang di kawasan angkasa, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang atmosfera serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya.

Atmosfera bumi terdiri dari (mengikut isipadu): nitrogen (78 %) dan oksigen (21 %), dengan sedikit argon (1 %), karbon dioksida, wap air dan gas lainnya. Atmosfera melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinaran ultra-lembayung dari matahari dan mengurangkan suhu ekstrem di antara siang dan malam. 75 % dari atmosfera bumi ada dalam 11 km dari permukaan tanah. Atmosfera tidak mempunyai sempadan mendadak, tetapi menipis perlahan-lahan dengan bertambahnya ketinggian, dan tidak ada batas pasti antara atmosfera dan angkasa lepas. Garisan Karman, pada 100 km (62 batu), sering juga digunakan sebagai sempadan antara atmosfera dan angkasa.

Lapisan atmosfera


Atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan, yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Peralihan antara lapisan yang satu dengan yang lain berlaku secara bertahap. Lapisan udara ini boleh dibahagikan kepada:

Troposfera (Troposphere) merupakan lapisan atmosfera yang ternipis dan terhampir dengan permukaan bumi. Troposfera bermula dari permukaan bumi sehingga lapisan tropopause (antara ketinggian 10 - 16 kilometer, bergantung kepada latitud). Dalam lapisan tropopause, suhu berkurangan dengan pertambahan ketinggian altitud, dari sekitar 17oC hingga − 52oC. Kebanyakan sistem cuaca berlaku dibawah lapisan tropopause.

Lapisan ini ialah lapisan di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menampung kehidupan di bumi. Di lapisan ini kehidupan juga terlindung dari pancaran radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan objek langit lain.


Stratosfera (stratospere) merangkumi kawasan bermula daripada lapisan troposfera (antara ketinggian 10 - 16 kilometer, bergantung kepada latitud) sehingga lapisan mesosfera (lebih kurang 50 kilometer). Suhu stratosfera meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer. Molekul ozon menyerap sinaran ultra-lembayung (uv) dari matahari menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut (maksimum ~270 Kelvin di sempadan atas stratopause), dan pada masa yang sama melindungi bumi daripada sinaran uv.

Mesosfera (Mesosphere) merupakan lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfera akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan keempat termosfera. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini.

Mesosfera terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi, manakala suhunya berkurang dari 290 K hingga 200 K (18oC hingga − 73oC).

Lapisan Termosfera terletak di atas mesosfera dan di bawah eksosfera. Lapisan ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara. Fenomena aurora (tirai cahaya) terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. Di lapisan ini juga sinaran uv akan menyebabkan pengionan (lihat ionosfera).

Lapisan termosfera bermula kira 80 km di atas permukaan bumi hingga antara 500-1000 km di mana lapisan teratas atmosfera, eksosfera bermula. Suhu di sini amat tinggi akibat sinaran matahari dan aktiviti pengionan, dan boleh mencapai hampir 2000oC.

Eksosfera (Exosphere) adalah lapisan teratas atmosfera bumi, sekaligus merupakan sempadan antara atmosfera bumi dan angkasa lepas. Lapisan ini terletak antara 500-1000 km hingga kira-kira 10,000 km dari permukaan bumi. Boleh dikatakan hampir tiada udara atau gas di lapisan ini.

Satelit yang mengorbit bumi terletak di sini.

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosfera)Beri undi anda berkaitan kepentingan subjek geografi dalam kehidupan individu?

alam kita.........

Geo@FREEDBACK

Name:
Email Address:

Click here to create your own form.